گزارش تخلف یا خرابی

در جهت ارتقای خدمات فروشگاه و افزایش امنیت کاربری چنانچه با خرابی یا مشکلی مواجه میشوید لطفا ما را از آن مطلع سازید تا در اسرع وقت اقدام به رفع آن و بهینه سازی خدمات اقدام نماییم.


قبلا از همکاری شما تشکر میکنیم.