صدور شناسنامه کالا

در این قسمت خریداران اسب رکابی شادلین میتوانند با استفده از شناسه کالا اقدام به صدور شناسنامه کالا بهمراه عکس فرزندان خود نمایند. شناسنامه فوق پس از چاپ از طریق پست به آدرس شما ارسال خواهد شد.

خدمات فوق کاملا رایگان بوده و هیچگونه هزینه ای از شما دریافت نخواهد شد.

توجه داشته باشید که استفاده از این خدمات تنها 3 بار امکانپذیر میباشد و شما میتوانید تا حداکثر 3 بار اقدام به ارسال عکس فرزندان خود نموده و شناسنامه کالا را از طریق پست دریافت نمایید.

برای صدور شناسنامه کالا لطفا به ترتیب زیر عمل کنیدلطفا عکس فرزند خود را با کلیک روی “انتخاب فایل“ بارگذاری کنید
لطفا عکسی را بارگذاری کنید که تا حد امکان در چارچوب خط چین شده جا بگیرد
لطفا یکی از انواع شناسنامه کالا را انتخاب کنید